Статті для Журналів та Конференцій

Thesis sixteenth international scientific conference “Problems of Informatics and Modeling”, Kharkiv, NTU “KPI”, 2016 [UA].

Article from EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (11)/2016 [PL].

Article from Biuletyn AGH 2016 [PL].

Article from Biuletyn AGH 2016 [PL].

Article from BADANIA I NAUKA Biuletyn AGH 2017 [PL].

“How Game Design can enhance engineering higher education: focused IT study”, Olga Dziabenko, Valentyna Yakubiv, Lyubov Zinyuk, REV 2017, March 2017, New York  [EN].

Таран С. Алгоритмізація пошуку розв’язку гри Судоку / С. Таран // Ігрове програмне забезпечення: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року / Наук. ред. Л. Б. Петришин, П. Лейбковський. – Електронні дані. – Івано-Франківськ. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 215-216. [UKR]

Рішко Л. Розробка комп’ютерної гри на прикладі створення Scratch-проекту / Л. Рішко // Ігрове програмне забезпечення: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Івано-Франківськ, 10-12 квітня 2017 року / Наук. ред. Л. Б. Петришин, П. Лейбковський. – Електронні дані. – Івано-Франківськ. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – С. 213-214. [UKR]

Stefania Taran. A study of Sudoku solving algorithms and it’s Unity 3D implementation. / 54 Konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego. Streszczenia referatów. Kraków, 11 maja 2017. P. 243.
Opiekun naukowy referatu doc. Dr inż. Vitaliy Goryelov.  [PL] -STUDENT PAPER

Стаття “Реалізація штучного інтелекту для гри в шахи”, Н.С.Костюкова, К.С.Глинська. Наукові праці ДонНТУ No2 (25), 2017 Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”[UA].

Матеріали конференції “Моделювання і компьютерна графіка” 2017 рік, Донецький національний технічний університет. [UA].

“GAMIFICATION IN TEACHING HUMANITIES – „GAMEHUB” PROJECT”, Katarzyna Gdowska, Bartłomiej Gaweł, Olga Dziabenko, Oleksandr Blazhko V Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków, 19-20 kwietnia 2018 (p.27-32) [EN].

Горєлов В. О. Використання методів машинного навчання для ігрового моделювання розподілених систем управління / Горєлов В. О., Петришин Л. Б. // «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»:матеріали Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р. – Івано-Франківськ: Голіней О. М., 2018. – C.136-139. ISBN 978-617-7468-26-3 [UKR]

Горєлов В.О. Методи ущільнення даних та перетворення форми інформації у комп’ютерних іграх [Текст] // В.О. Горєлов, Іляш Ю.Ю., В.А. Ровінський / Управління розвитком складних систем. – 2018. №35. – С. 93-104. [UKR]