Project

Цілі проекту:

 • Забезпечення самодостатності студентів, АТО ветеранів, представників центрів зайнятості та перепідготовка інженерів, пропонуючи їм набір знань і навичок, необхідних для роботи в цифровому ігровому секторі
 • Сприяння професійному розвитку в цифровій ігровій індустрії серед професорсько-викладацького складу університетів, викладачів і дослідників, а також серед тренерів центрів зайнятості  і консультаційних центрів.
 • Допомога менеджерам ігрового сектору асимілювати випускників вищих навчальних закладів у їх компаніях.

Цільові групи:

 • Викладачі та співробітники університетів;
 • Студенти університетів;
 • Ветерани антитерористичної операції;
 • Тренери навчального закладу, що забезпечують підготовку в центрах зайнятості;
 • Безробітні;
 • Креативні компанії/сектор розробки ігор;
 • Інші зацікавлені сторони, такі як професорськовикладацький склад, представники Українського ігрового і креативного бізнесу, Міністерство освіти.

Очікувані результати:

 • Профілі компетенцій співробітників на всіх професійних рівнях ринку цифрових ігор.
 • Навчання 180 викладачів вищих навчальних закладів, 500 студентів і 150 безробітних (у тому числі ATO ветеранів) для підвищення рівня їх кваліфікації та компетентності.
 • Структура і засоби GameHub в кожному українському університеті-партнері.
 • Новостворені ігрові лабораторії та 18 навчальних модулів, що забезпечують відкриті і інноваційні навчальні ресурси для нових предметів, які будуть модернізувати українську інженерну освіту.
 • Міжнародна Game Design Конференція, організована консорціумом в Україні.
 • Підвищення актуальності навчальних програм університетів на українському ринку праці.

Проект GameHub (561728-ПОП-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) фінансується за підтримки Європейської Комісії. Інформація на даному сайті, відображає тільки точку зору авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, яка міститься на даному сайті.