Команда Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

ІРИНА ПОРУНКОВА

Лідер проекту:

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Teл.: +38 057 7076336
e-mail: consortium[at]kpi.kharkov.ua

Ірина є координатором українських вузів-партнерів в рамках проекту GameHub. Вона є керівником Fundraising Group відділу міжнародних зв’язків університету. Cферою її компетенцій є управління міжнародними проектами, розробка і реалізація міжнародних освітніх проектів. Вона є координатором і керівником  таких проектів:  TEMPUS  WETEN, EICL, MPAM, iCo-op, INNOLAB, CENEAST, La MANCHE, BUSEEG, ELITE і т.д. Також Ірина була координатором проекту EUREKA  “Virtual Conference and Meeting Centre”. Завдяки роботі у відділі міжнародних відносин,  протягом більш ніж 20 років, вона отримала величезний досвід в спілкуванні з партнерами з різних країн. Вона отримала диплом про вищу освіту Харківського університету радіоелектроніки зі спеціальності системний аналітик. Ірина має 8 публікацій, більшість з них пов’язані з інтернаціоналізацією вищої освіти.

 

ВАЛЕРІЙ КРАВЕЦЬ

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Teл.: +38 057 707 66 18
e-mail: vakravets[at]ukr.net

Професор, науковий керівник Регіонального центру науково-освітньої комп’ютерної мережі України (УРАН), науковий керівник Центру з нових інформаційних технологій  університету.

Експерт в галузі організації навчального процесу вищого навчального закладу, комп’ютерної мережевої архітектури, систем штучного інтелекту. Член Української технологічної академії за напрямом «Технологія інформатики, інженерних мереж і автоматизації виробництва“. Автор 133 наукових публікацій і 9 книг. Список деяких публікацій:

1. Introduction to the theory and methods of decision-making: Textbook. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2008. – 141 p. (Гриф МОН України від 07.07.2008 р., № 1.4/18-Г-1657)

2. Development of diagnostic programs of computer networks. Textbook. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2008. – 192 p. (Гриф МОН України від 07.07.2008 р., № 1.4/18-Г-1657)
3. Computer networks. Diagnostics of computer networks. Textbook – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2011. – 250 p.

ОЛЕКСАНДР СЕРКОВ

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Teл.: +38 057 707 66 18
e-mail: saa[at]kpi.kharkov.ua

Д.т.н., професор, завідувач кафедри системи інформації Національного технічного університету “Харківський полiтехнiчний інститут”; член Scientific Qualifications Committee (ступінь магістра) в області телекомунікацій і комп’ютерних систем НТУ “ХПІ”, Харків, Україна; член редколегії журналів “Прикладна радіоелектроніка” і “Проблеми телекомунікацій” Академії наук прикладної радіоелектроніки. В даний час він є кірівником  2 аспірантів та  27 магістрів в НТУ “ХПІ.

Експерт в галузі аналізу і моделювання живучості великих і складних електричних систем, впливу потужного  електромагнітного випромінювання на електронному обладнанні, методах захисту. Дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки. Заслужений винахідник України. Автор 251 наукових публікацій в різних журналах та патентів. Список деяких публікацій:

1. Serkov O.A. at al. Development of the Diagnostics Program of the Computer Networks, Kharkov, 2008. – 206 p. (in Ukrainian).

2. Serkov O.A. at al. Object-Oriented Design of Systems, Kharkov, 2008. – 588 p. (in Russian).

3. Serkov O.A. at al. Estimation of Protective Properties of Space-System Engineering Objects Exposed to Natural and Artificial Electromagnetic Fields, Kharkov, 2007. – 205 p. (in Russian).

ЛЮДМИЛА  НІКІТІНА

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Teл.: +38 057 707 66 84
e-mail:  nikitinal[at]bk.ru

К.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри системи інформації.

Експерт у галузі організації навчального процесу вищого навчального закладу, систем штучного інтелекту, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень. Автор 43 наукових публікацій і 4  книг. Список деяких публікацій:

1. Introduction to expert systems: Textbook. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2006. – 232 p. (Гриф МОН України від 16.05.2005 р., № 1.4/18-Г-1094);

2. Programming languages for artificial intelligence: Textbook. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2007.

3. A method for performing a thematic search on the Internet. – Bulletin of the International Slavic University. – Kharkiv: ISU, 2008. – Rel. 2;

4. Automating of decision-making for enterprise resource planning – III Scientific-practical magister conference NTU “KhPI” – 2009;
5. Building a system for analysis of natural text – Information Systems Dept.: Bulletin of the NTU “KhPI”, 2014

ОЛЕГ КАСІЛОВ

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Tel.: +38 057 707 66 18
e-mail:  o.kasilov[at]hotmail.com

К.т.н., доцент, професор кафедри системи інформації. Область наукових інтересів: інформаційні технології обробки тексту, інтелектуальний аналіз даних, мультиагентні системи, системи моделювання.
Підготував лекційні курси за темами «Інформатика», «Комп’ютерні мережі», «Системи обробки багатовимірних і розподілених даних», «Системи машинного перекладу», «Проектування інформаційних систем», «Інтелектуальний аналіз даних», «Мультиагентні системи» і «Моделювання систем».

ВІТАЛІЙ БРЕСЛАВЕЦЬ

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Tel.: +38 057 707 66 18
e-mail: bres7272[at]gmail.com

К.т.н., доцент, професор кафедри систем інформації. Область наукових інтересів: розробка баз даних і знань, інтелектуальний аналіз даних, проектування і розробка інформаційних систем, моделювання та проектування комп’ютерних мереж.
Підготував лекційні курси за темами «Інформатика», «Проектування інформаційних систем», «Організація баз даних і знань», «Основи дискретної математики», «Проектування інформаційних систем», «Теорія алгоритмів і обчислювальних процесів», «Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій» та «Системний аналіз».

ОЛЬГА САВЧЕНКО

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Tel.:+38 057 707 68 18
e-mail: savchenko.khpi[at]gmail.com

К.е.н., професор кафедри організації виробництва та управління персоналом. Керівник тренінгового центру інноваційного розвитку та “Освітнього, інформаційно–наукового центру європейських економічних студій” (CEES), відповідальна за міжнародні відносини економічного факультету НТУ “ХПІ”

Курси:

 • Економічні, соціальні та правові питання інтелектуальної власності.
 • Креативне мислення.
 • Управління людськими ресурсами.
 • Інноваційне підприємництво.

Професійний досвід:

 • Тренер освітнього порталу «Лабораторія Інноваційних Навичок” (http://skillslab.kharkiv.edu).
 • Запрошений професор Мішкольцького Університету (Угорщина) та Університету економіки в м. Катовіце (Польща).
 • Голова Програмного комітету Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC).
 • Тренер Української асоціації менеджменту бізнес- освіти (UAMBDE).


РОМАН НЕСТЕРЕНКО

Національний технічний університет “Харківський полiтехнiчний інститут”
вул. Фрунзе, 21, Харкiв 61002, Україна
Tel.: +38 057 707 68 18
e-mail: ran.khpi[at]gmail.com

Доцент кафедри організації виробництва та управління персоналом. Директор “Бюро розвитку підприємництва” економічного факультету НТУ “ХПІ”.

Курси:

 • Економіка і управління інтелектуальною власністю.
 • Організація бізнесу і підприємництво.
 • Управління проектами та бізнес-планування.
 • Інноваційне підприємництво.

Професійний досвід:

 • Тренер освітнього порталу «Лабораторія Інноваційних Навичок” (http://skillslab.kharkiv.edu).
 • Вчений секретар Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (SIDEC).
 • Тренер модулю «Маркетингові стратегії» для корпорацтивного МВА «Української пивної компанії» (група UBC).
 •  Координатор і тренер модулю “Організація маркетингової діяльності” в PDs програмі “Marketing Leadership“.