GameHub @ ОНПУ

erasmus

GameHub Logo

Концепція GameHub

Одеського національного політехнічного університету

Назва регіонального GameHub

Навчально-виробничий центр з розробки комп`ютерних ігор

Посилання на офіційний сайт

http://opu.ua/inter_coop/internationalprograms/projects/project3/gamehub

Обґрунтування діяльності в університеті GameHub

Комплексний аналіз розвитку ринку ігрової ІТ-індустрії в Україні, який проведено співробітниками Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, встановив низку основних тенденцій розвитку цієї галузі:

–              в України збільшується кількість ІТ-компаній, відокремлених підрозділів, філій та чисельність їх працівників;

–              впродовж останніх років розвивається ігрова ІТ-індустрія, в якій основна частина результатів виробництва галузі експортується;

–              попит на висококваліфікованих ІТ-спеціалістів перевищує пропозицію, тому що  роботодавець ставить високі вимоги до працівників, а рівень вмінь і навиків профільних випускників не відповідає цим вимогам, оскільки носить здебільшого теоретичний характер;

–              на даний час в Україні у сфері розробки програмного забезпечення найбільший дефіцит фахівців спостерігається на посаді програмістів: мобільних розробок, Flash, .NET, Java і веб-програмістів; в лідерах попиту є веб-програмісти, програмісти С/С++ та програмісти .NET;

–              у ігровій ІТ-індустрії підвищується попит на таких фахівців з різних галузей: дизайнер ігор (дизайнер геймплею, гейм дизайнер концепту гри, технічний гейм дизайнер, технічний сценарист); програміст (програміст інтерфейсу графічного користувача, програміст логіки гри, програміст ядра); художник (арт директор, художник ЗD-середовища, художник по ЗD-персонажах, аніматор);

–              центри зайнятості не проводять комплексну перекваліфікацію спеціалістів з ігрової індустрії, обмежуючись лише окремими дисциплінами з програмування та комп`ютерного дизайну;

–              в університетах не ведеться підготовка спеціалістів з ігрової індустрії.

Вказана розбіжність між попитом ІТ-індустрії та пропозиціями освіти у напрямку підготовки фахівців має багато причин, однією з яких є необхідність зв`язку між фахівцями в гуманітарному та технічному напрямах. В той же час, ОНПУ окрім інститутів/факультетів, базових для будь-якого технічного ВНЗ, має окремий гуманітарний факультет, однією зі спеціальністю підготовки якої є «культурологія», та окремий інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, однією зі спеціальностей підготовки якої є економіка підприємств та маркетинг.

За рахунок таких освітніх можливостей в ОНПУ може бути успішно створено центр з підготовки спеціалістів для ігрової ІТ-галузі.

Вже в 2016 році у ОНПУ на основі бакалаврату “Прикладна математика” відкрито спеціалізацію підготовки магістра “Моделювання фізичних процесів комп’ютерних ігор”. І таких спеціалізацій у майбутньому може з`явитись ще декілька з урахуванням економічної та гуманітарної складових та складової програмного забезпечення комп`ютерних ігор.

Створення навчально-виробничого центру дозволить зв`язати різні напрямки підготовки спеціалістів в єдиний процес у відповідності до реального виробничого циклу створення комп`ютерних ігор, який зараз існує в ІТ-індустрії.

Цілі та завдання функціонування GameHub в університеті

Мета функціонування GameHub – забезпечення навчального процесу розробки комп’ютерних ігор в освітньо-виробничих напрямках діяльності.

Завдання функціонування:

1) установка апаратного та програмного забезпечення, необхідного для навчання процесу розробки комп’ютерних ігор, який включає наступні етапи: дизайн гри, анімацію/ озвучування/відеооранжіровка, програмування, тестування ігор та їх розповсюдження;

2) підготовка викладачів для навчання процесу розробки комп’ютерних ігор;

3) навчання студентів, безробітних та ветеранів АТО процесу розробки комп’ютерних ігор.

Пріоритетні напрямки діяльності

1) підготовка концепцій, теоретичної бази, прикладів розробки та учбових матеріалів з розроблюваних модулів;

2) підготовка викладачів для навчання процесу розробки комп’ютерних ігор;

3) навчання процесу розробки комп’ютерних ігор студентів ІТ-спеціальностей та інших спеціальностей, пов`язаних з дизайном ігор, мистецтвом та маркетингом;

4) перепідготовка безробітних з центру зайнятості населення та ветеранів АТО за окремими спеціалізаціями процесу розробки комп’ютерних ігор

5) навчання процесу розробки комп’ютерних ігор учнів-членів Малої академії наук (МАН) України у відділенні “Комп’ютерні науки” у формі індивідуальної роботи та майстер-класів.

Організаційно-управлінські пріоритети GameHub

Процеси управління:

1) забезпечення організації процесу підготовки викладачів для розробки комп’ютерних ігор;

2) забезпечення розробки методичних матеріалів для навчального процесу в галузі розробки комп’ютерних ігор;

3) взаємодія с центрами зайнятості населення одеської області;

4) взаємодія з ІТ-компаніями індустрії ігор Одеської області.

Структура управління:

– рівень керівника GameHub ОНПУ;

– рівень заступника керівника;

– рівень наукових, педагогічних працівників, методистів;

– рівень технічних працівників лабораторії GameHub.

Принципи організації GameHub в університеті

1) Принципи розподілу і спеціалізації праці між науковими та педагогічними працівниками, з одного боку, і персоналом з підтримки роботи лабораторії Gamelab;

2) Принцип єдності мети і керівництва – призначення керівників для координації взаємозалежних діяльностей;

3) Принцип розвитку – еволюційний, як поступова якісна і кількісна зміна:

– поява і розвиток лабораторії;

– розробка та удосконалення дисциплін з комп’ютерних ігор; – підготовка все більшої кількості викладачів;

– навчання все більшої кількості студентів, школярів, безробітних та ветеранів АТО;

Особливості інтеграції у навчальний процес:

– магістратура кафедри фізики та кафедри прикладної математики;

– курсові та дипломні роботи згідно діючому учбовому плану, в складі яких є розробка програм, будуть орієнтовані саме так, щоб програмою була комп`ютерна гра;

 – лабораторія GameHub у складі інтитуту комп`ютерних систем буде застосуваватись при виконані робіт, пов’язаних з розробкою комп`ютерних ігор;

– відділ аспірантури,  докторантури та наукових досліджень буде контролювати хід наукових досліджень дисертацій, пов`язаних з розробкою комп`ютерних ігор за спеціальністю 05.13.06 ”Інформаційні технології”.

Цільова аудиторія

Передбачувані зацікавлені особи:

1)            ІТ-компанії індустрії ігор, зацікавлені у фахівцях, які знають технології розробки комп’ютерних ігор;

2)            Школяри – учасники Малої академії наук в напрямку “Комп’ютерні науки”, вчителі інформатики, зацікавлені в методологічному зв’язку між комп`ютерними іграми і навчальним процесом;

3)            студенти спеціальності “Культурологія” ОНПУ як зацікавлені в напрямку вивчення дисципліни “дизайн комп’ютерних ігор”;

4)            студенти спеціальності “Маркетинг” ОНПУ як зацікавлені в напрямку вивчення факультативних дисциплін “маркетинг комп`ютерних ігор” та “маркетингова гейміфікація”;

5)            студенти ІТ-спеціальностей ОНПУ, бажаючі вивчити особливості розробки комп’ютерних ігор на рівні програмної, системної та комп’ютерної інженерії;

6)            викладачі ІТ-спеціальностей ОНПУ, спеціальностей “Культурологія” та “Маркетинг”, зацікавлені в підвищенні інтересу студентів до вивчення дисциплін, пов’язаних з розробкою ігор;

7)            співробітники кафедри фізики та прикладної математики, що відкрили на основі бакалаврату “Прикладна математика” спеціалізацію підготовки магістра “Моделювання фізичних процесів комп’ютерних ігор”;

8)            безробітні центрів зайнятості населення та ветерани АТО, які бажають отримати основи знань про процес розробки комп’ютерних ігор і поглиблення знань в одній з фаз процесу розробки.