GameHub @ ХНТУ

erasmusGameHub Logo

Концепція GameHub

 Херсонського національного технічного університету

Назва регіонального GameHub

Ігрова навчальна лабораторія ХНТУ (GameLab)

Посилання на офіційний сайт

http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Viddili/Viddil-mizhnarodnih-zv-yazkiv/Erasmus3/Koncepciya-GameHub

Обґрунтування діяльності в університеті GameHub

GameHub ХНТУ є необхідним та вкрай важливим інструментом для створення та впровадження нової освітньої програми щодо розробки комп’ютерних ігор.

GameHub повинен стати інтегруючою ланкою для нових освітніх підходів: по-перше, за допомогою ігрової навчальної лабораторії необхідно надати студентам весь обсяг необхідних технічних знань та навичок, що відповідає актуальним вимогам роботодавців, а по-друге, надати студентам можливість зосередитись на вивченні трансверсальних компонент дизайну комп’ютерної гри.

Це дозволить подолати певну невідповідність знань, отриманих в університеті, актуальному попиту на ринку праці.

Цілі та завдання функціонування GameHub в університеті

GameHub в ХНТУ має стати концентратором зв’язку між університетом, ігровим бізнесом і суспільством в цілому.

Метою GameHub ХНТУ є стимулювання студентів та слухачів університету до розвитку знань і навичок, необхідних для успішної роботи в секторі розробки комп’ютерних ігор.

Завданнями функціонування GameHub в ХНТУ є:

– забезпечення умов для створення та впровадження інноваційної освітньої програми з розробки комп’ютерних ігор як спеціалізації для студентів спеціальності «Програмна інженерія»;

– адаптація освітньої програми з розробки комп’ютерних ігор до потреб ринку та вимог роботодавців;

– підвищення якісного рівня підготовки фахівців з програмної інженерії через оволодіння сучасними технологіями розробки комп’ютерних ігор на рівні актуальних вимог ринку праці;

– пошук шляхів удосконалення організації та науково-методичного забезпечення навчального процесу;

– надання консалтингових послуг на підставі зв’язку між університетом та ігровою індустрією;

– взаємний обмін досвідом, знаннями, навчальними матеріалами та інноваційною практикою інженерної освіти з університетами – партнерами по GameHub.

Пріоритетні напрямки діяльності

Пріоритетними напрямками діяльності є:

– підготовка фахівців за спеціальністю «Програмна інженерія» з спеціалізацією «Розробка комп’ютерних ігор» для потреб регіонального ринку праці за новоствореною освітньою програмою, для чого необхідно:

– розробити освітню програму вказаної спеціалізації на рівні бакалавра та магістра,

– розробити навчальні модулі з розробки комп’ютерних ігор;

– використання ігрової лабораторії для опанування студентами вмінь та навичок створення елементів ігрового контенту для навчального процесу:

– на практичних та лабораторних заняттях,

– в курсовому та дипломному проектуванні,

– в рамках науково-дослідної роботи студентів;

– впровадження новітніх ігрових технологій в навчальний процес університету, забезпечення їх науково-методичної та технологічної підтримки;

– накопичення та оновлення освітніх ресурсів для реалізації інноваційного навчального процесу;

– організація і проведення науково-дослідної роботи, обміну досвідом та підвищення кваліфікації викладачів кафедр у сфері розробки комп’ютерних ігор.

Організаційно-управлінські пріоритети GameHub

GameHub в ХНТУ впроваджується на основі ігрової навчальної лабораторії (GameLab), яка організаційно належить до кафедри Інформаційних технологій Факультету кібернетики та системної інженерії ХНТУ.

Принципи організації GameHub в університеті

Принципи організації GameHub в ХНТУ:

– тісна співпраця з підприємствами сфери ігрової індустрії на регіональному, національному та міжнародному рівні;

– застосування найсучасніших інноваційних освітніх методів та методики;

– адаптація освітньої програми до вимог ринку праці;

– суміщення навчання студентів з практичною роботою;

– гейміфікація навчального процесу;

– інтенсивна співпраця з партнерськими університетами.

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією GameHub в ХНТУ є:

– студенти бакалаврату та магістратури факультету кібернетики та системної інженерії ХНТУ, в першу чергу за спеціальністю «Програмна інженерія»;

– слухачі Інституту післядипломної освіти ХНТУ, що проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації за спеціальністю «Програмна інженерія», в тому числі за замовленням Державної служби зайнятості;

– особи з числа безробітних, ветерани АТО та інженери, що зацікавлені роботою в сфері ігрових розробок та є заявниками обласного/міського центру зайнятості;

– викладачі кафедр університету, що виявили бажання до впровадження ігрових технологій в навчальний процес