GameHub @ НТУ “ХПІ”

erasmusGameHub Logo

Концепція GameHub

Національного технічного університету “Харьковький політехнічний інститут”

Назва регіонального GameHub

“Game-студія НТУ “ХПІ”

Посилання на офіційний сайт

http://www.kpi.kharkiv.edu/gamehub

Обґрунтування діяльності в університеті GameHub

 В НТУ «ХПІ» з підготовкою і випуском фахівців в області програмного забезпечення пов’язана діяльність більше 20-ти кафедр університету. В даний час університет має потужний академічний потенціал у сфері інфокомунікацій, системного і прикладного програмного забезпечення. Професорсько-викладацький склад університету має великий досвід підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, що сприяє проведенню якісної освітньої діяльності в регіоні.

Цілі та завдання функціонування GameHub в університеті

 Основними цілями функціонування Game-студії в університеті є:
1. Концентрація знань, умінь, навичок і ресурсів в області ігрової індустрії на базі європейських стандартів і кращого досвіду.
2. Інтеграція істотного досвіду з розробки електронних ігор в освітні ресурси університету для розвитку ігрової індустрії.
3. Адаптація розроблених модулів в навчальні програми спеціальності «Системи штучного інтелекту» на рівні бакалаврату, магістратури та PhD.
4. Створення гнучких навчальних програм, організація і проведення навчання ігровим технологіям для різних цільових груп.
5. Створення інформаційно-консультаційного поля в університеті в області ігрових технологій.
6. Розвиток співпраці з IT-ігровими компаніями.

Пріоритетні напрямки діяльності

Пріоритетним напрямком діяльності Game-студії в університеті є:
1. Підготовка фахівців на рівні бакалаврату, магістратури та PhD для ринку ігрової індустрії в Україні.
2. Розширення можливостей для професійної реалізації різних цільових груп, включаючи учасників АТО на ринку ігрової індустрії.
3. Розробка ігор для мобільних платформ і мобільних пристроїв.
4. Надання інформаційно-консультаційних послуг.


Організаційно-управлінські пріоритети GameHub

 Організаційно-управлінські пріоритети Game-студії орієнтуються на використання власних досягнень в науці, освіті і практиці, впровадженні принципово нового наукового знання, широкого досвіду міжнародного співробітництва та ефективного використання сателітів бізнесу (супутників, помічників), які сприяють зв’язкам із зовнішнім світом.

Принципи організації GameHub в університеті

Принципи організації діяльності Game-студії в університеті засновані на актуальності, ефективності, стійкості та поширенні кращого досвіду.
Для цього необхідно виконати наступні кроки:
1.Розробити структуру Game-студії.
2. Створити лабораторію Game-студії, використовуючи технічні можливості, науково-педагогічні ресурси кафедри «Системи інформації» та підтримку проекту GameHub.
3. Отримати інституційну підтримку від топ-менеджменту університету (наказ ректора на створення лабораторії).
4. Затвердити Положення про діяльність лабораторії, в яких будуть визначені склад, функціональні обов’язки співробітників лабораторії і науково-освітні напрямки її діяльності.
5. Організувати стійкі внутрішні і зовнішні комунікації між структурними елементами Game-студії.
6. Розвинути стійкі зв’язки в рамках GameHub – Україна.

Цільова аудиторія

Студенти НТУ «ХПІ», що навчаються за напрямком IT-технології.
– Студенти інших університетів.
– Громадяни, включаючи ветеранів АТО, які бажають підвищити кваліфікацію в напрямку ігрового проектування або отримати нову спеціальність шляхом перекваліфікації.