GameHub @ ДНТУ

erasmusGameHub Logo

Концепція GameHub

 

Донецького національного технічного університету

Назва регіонального GameHub

GameHub_DonNTU

Посилання на офіційний сайт

http://donntu.edu.ua/international/mizhnarodni-proekti/game-hub1

Обґрунтування діяльності в університеті GameHub

Діяльність GameHub_DonNTU в університеті визначається Угодою 2015-3181 / 001-003, Угодою про партнерство та наказами ДонНТУ.

Цілі та завдання функціонування GameHub в університеті

Метою функціонування GameHub_DonNTU є організація навчання розробці комп’ютерних  ігор. Для досягнення вказаної мети мають бути виконані наступні завдання:

  1. Організація лабораторії, що є базою для навчання.
  2. Підготовка викладачів для покращення їх компетентності у галузі розробки комп’ютерних  ігор.
  3. Інтеграція питань з розробки комп’ютерних  ігор у існуючі навчальні процеси й структури.
  4. Підготовка методичних матеріалів для дисциплін, пов’язаних з розробкою комп’ютерних  ігор.
  5. Організація навчального процесу для студентів цільової групи.
  6. Створення спеціалізації студентів рівня підготовки “магістр” для напрямку “Інженерія програмного забезпечення”.

Пріоритетні напрямки діяльності

Пріоритетними напрямками діяльності GameHub_DonNTU є:
1.  Навчання студентів університету в рамках підготовки рівня “магістр”.

2.  Підвищення кваліфікації викладачів інших навчальних закладів.

3. Консультування технічного персоналу інших навчальних закладів з питань організації схожих лабораторії.

4. Співпраця з Центрами зайнятості в галузі навчання безробітних, що знаходяться на обліку.

5. Регулярне проведення науково-практичної конференції з розробки комп’ютерних  ігор.

Організаційно-управлінські пріоритети GameHub

Забезпечення успішного функіонування лабораторії, підтримка співробітництва з іншими навчальними закладами, підприємцями й центрами зайнятості.

Принципи організації GameHub в університеті

Основною одиницею є лабораторія GameHub, оанащена необхідними технічними й програмними засобами. Навчання має проводитись на базі цієї лабораторії викладачами університету, що пройшли відповідну підготовку.

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією GameHub_DonNTU є:

– викладачі й технічний персонал університету;

– студенти університету;

– викладачі й технічний персонал інших навчальних закладів;

– співробітники Центрів зайнятості;

– ветерани АТО, що потребують навчання.