Команда Одеського національного політехнічного університету

РУСЛАН ШАПОРІН

Лідер проекту:

Одеський національний політехнічний університет/Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж, Інститут комп’ютерних систем
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +38 (048) 705-83-22
e-mail: rshaporin[at]gmail.com

Д.т.н., завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж. З 2002 – 2012 р.р. працював на посаді заступника директора Інституту комп’ютерних систем. Сферою його наукових інтересів є проектування, управління та діагностика комп’ютерних мереж, відповідні підходи до навчання. Опублікував понад 30 наукових і методичних робіт. Підготував п’ять лекційних курсів  за напрямом “Комп’ютерна інженерія”.

СЕРГІЙ НЕСТЕРЕНКО

Одеський національний політехнічний університет/Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж, Інститут комп’ютерних систем
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Тел./факс: +38 (048) 705-83-23, 705-83-03
e-mail: nesterenko[at]opu.ua

Д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Одеського національного політехнічного університету. Сферою його наукових інтересів є проектування, управління та діагностика комп’ютерних мереж, відповідні підходи до навчання. Опублікував понад 200 наукових і методичних робіт та дві монографії. Має 11 авторських свідоцтв і патентів України. Підготував десять лекційних курсів за напрямом «Комп’ютерна інженерія».

ОЛЕКСАНДР БЛАЖКО

Одеський національний політехнічний університет/Кафедра системного програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних систем
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +38(067) 937-07-10
e-mail: blazhko[at]ieee.org

К.т.н., доцент кафедри системного програмного забезпечення. Бере участь у проекті GameHub. Його наукові інтереси включають в себе бази даних реплікації/інтеграції та безпеки. Брав участь у польсько-українському навчальному-семінарі з дистанційного навчання у Варшаві, 2006 р. Також брав участь в “Marktoberdorf Summer School”, 2007 р., с поглибленим вивченням інституту безпеки НАТО. Бере участь в Одеському обласному конкурсі з інформатики для учнів (Малої академії наук України) у секції “Мультимедіа, ігри і програми навчання”. Використовує Alice.org, як об’єктно-орієнтоване візуальне  середовище програмування з 3D-анімації, як інструмент для навчання програмної інженерії. Також використовує кілька настільних карточних ігор в якості інструментів для навчання комп’ютерної безпеки.

ОЛЕКСАНДР САФРОНОВ

Одеський національний політехнічний університет/Кафедра інформаційної безпеки, Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +38(095) 27-87-575
e-mail: alexander.safronov80[at]gmail.com

Доцент кафедри інформаційної безпеки. Бере участь у проекті GameHub. Його дослідницькі навички і інтереси включають безпеку інформаційних систем та управління проектами в області інформаційної безпеки. Має досвід в розробці навчально-методичних матеріалів дисциплін в області інформаційних технологій. Зокрема, брав участь у захисті спільного проекту “Інформаційна безпека та захист даних. Європейський досвід для українських університетів” Проект Tempus JEP-27173-2006 в якості розробника навчальних матеріалів в області інформаційної безпеки.

ВІКТОР АНТОНЮК

Одеський національний політехнічний університет/Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж, Інститут комп’ютерних систем
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +38 048 7058-322, +38 048 7058-330
e-mail: viktor.v.antoniuk[at]gmail.com

Старший викладач кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж, викладає такі дисципліни: розробка програмного забезпечення, низькорівневе програмування. Бере участь у проекті GameHub. У сферу його наукових інтересів входить об’єктно-орієнтований аналіз та дизайн, програмовані логічні інтегральні схеми, он-лайн тестування та верифікованість цифрових компонентів в  критично важливих системах безпеки. Автор і співавтор 8 робіт і 1 винахіду з  проектування і он-лайн тестування цифрових компонентів комп’ютерних систем. Брав участь в проекті GreenCo 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-Tempus-JPCR як розробник практикуму з екологічних  апаратних і програмованих систем.

ВІКТОРІЯ РУВІНСЬКА

Одеський національний політехнічний університет/Кафедра системного програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних систем
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +380984421842
e-mail: iolnlen[at]te.net.ua

Професор Одеського національного політехнічного університету. Бере участь у проекті GameHub. Сферою її наукових інтересів є штучний інтелект, розробка знання-орієнтованих систем, машинне навчання, аналіз поведінки шкідливих програм, комп’ютерна графіка, розробка ігор. Має публікації з комп’ютерних наук в наукових конференціях та  журналах. Підготовула трьох аспірантів, які отримали ступінь доктора філософії. Викладає такі курси: системне програмування, алгоритми, розробка інтелектуальних систем, прикладний аналіз програм та інші. Є організатором Міжнародного студентського командного чемпіонату  з програмування та тренером студентських команд. Отримала ступінь доктора філософії в галузі комп’ютерних наук Московського державного будівельного університету, МДБУ.

ОЛЕГ ОЛЕЩУК

Одеський національний політехнічний університет/Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж, Інститут комп’ютерних систем
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +38 (094) 955-99-48, +38 (097) 938-91-55
e-mail: logos104[at]gmail.com

Доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж. Бере участь у проекті GameHub. Викладає дисципліни, які пов’язані з розробкою програмного забезпечення, такі як “Програмування” і “Системне програмування”.
Має більш ніж 15-річний досвід програмування. В основному використовує мови програмування  C, C ++ та  C# для розробки проектів. Наукові інтереси: розпізнавання образів, інформаційно-вимірювальні системи та паралельне програмування з використанням GPU.
Крім того, він має професійні навички в області психології і психотерапії.

СЕРГІЙ ПОЛОЖАЄНКО

Одеський національний політехнічний університет
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +38 048 705-8436
e-mail:polozhaenko[at]mail.ru

Д.т.н., професор, завідувач кафедри «комп’ютеризованих систем управління». Автор понад 100 наукових і методичних робіт, в тому числі монографій і навчальних посібників. Має 7 винаходів, які захищені авторськими правами. Викладає такі дисципліни: «Роботизовані системи і технологічні комплекси», «Автоматизація стандартних виробничих процесів», «Системи автоматизованого проектування систем управління», «Спеціальні розділи сучасної теорії управління» та інші.
Наукові інтереси: системи управління технологічними процесами і об’єктами різної фізичної природи; математичне моделювання і ідентифікація динамічних систем і процесів з різними дифузійними аномаліями.
У 2011 році був координатором програми Erasmus Mundus в Одеському національному політехнічному університеті, в майбутньому буде приймати активну участь в проекті GameHub.

ОЛЕКСАНДР ФОМІН

Одеський національний політехнічний університет
65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1
Teл.: +38 048 705-8394
e-mail:aleksandr.fomin[at]gmail.com

Доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління. Автор понад 50 наукових і методичних робіт, в тому числі монографій. Викладає такі  дисципліни: «Веб-дизайн», «Комп’ютерна інженерія», «Інтелектуальна обробка даних» та інші. Область наукових інтересів: front-end/back-end веб-технології; математичне моделювання; інтелектуальні системи обробки даних.