GameHub @ ПНУ

erasmus

GameHub Logo

 Концепція GameHub

Прикарпатського національного Університету
ім. В. Стефаника

Назва регіонального GameHub

PNU GameHub

Посилання на офіційний сайт

https://comp-sc.pnu.edu.ua/gamehubpnu/

Обґрунтування діяльності в університеті GameHub

Впродовж останніх років в Україні спостерігається стрімке зростання попиту на ІТ спеціалістів різного спрямування. Проте, за результатами проведеного дослідження, з’ясувалось, що кваліфікація та компетенції випускників не відповідають сучасним потребам і вимогам роботодавців ІТ галузі в цілому, та розробки комп’ютерних ігор зокрема.
Що стосується безробітних та військовослужбовців АТО в Івано-Франківській області, з’ясувалось, що центри зайнятості не проводять комплексну перекваліфікацію спеціалістів з ігрової галузі, обмежуючись лише окремими дисциплінами з програмування.
Тому PNU GameHub покликано створити унікальне середовище для поглибленого навчання студентів та безробітних з метою набуття ними навиків з розробки комп’ютерних ігор, яке буде сформоване на основі європейського досвіду та із врахуванням сучасних вимог роботодавців ігрової галузі.

Цілі та завдання функціонування GameHub в університеті

Цілі функціонування GameHub в університеті є наступними:

– підвищення конкурентоспроможності студентів університету на ринку праці;

– покращення працевлаштування безробітних та учасників АТО;

– встановлення плідної співпраці між університетом і центрами зайнятості, університетом і середніми школами, університетом і ІТ підприємствами.

Завдання GameHub в університеті:

 • введення розроблених модулів із створення комп’ютерних ігор в бакалаврську і магістерську програми студентів спеціальностей “Інформатика” та “Комп’ютерні науки”;
 • створення навчальної ігрової лабораторії GameLab для виконання освітніх проектів і практичних завдань;
 • розширення співпраці із середніми школами за допомогою розробки абсолютно нових методів викладання STEM предметів учнями в школі;
 • розробка навчальної програми із створення комп’ютерних ігор для безробітних та учасників АТО;
 • розширення співпраці з ІТ компаніями шляхом залучення їх у процес  розробки модулів із створення комп’ютерних ігор та функціонуванню PNU GameHub центру

Пріоритетні напрямки діяльності

Розробка модулів із створення комп’ютерних ігор для студентів спеціальностей “Інформатика” і “Комп’ютерні науки” у тісній співпраці з представниками даної галузі та введення їх у навчальну програми підготовки бакалаврів та магістрів

– Проведення навчання із створення комп’ютерних ігор для студентів , які навчаються згідно програми підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями “Інформатика” та “Комп’ютерні науки”

– В рамках виконання практичних завдань у вигляді міні проектів розробка студентами комп’ютерних ігор, які дозволять покращити засвоєння STEM предметів учнями середньої школи

– Розробка навчальних модулів із створення комп’ютерних ігор для програм підготовки/перепідготовки безробітних та учасників АТО

– Проведення пілотного навчання/перепідготовки безробітних та учасників АТО у тісній співпраці із центрами зайнятості та ІТ компаніями.

Організаційно-управлінські пріоритети GameHub

PNU GameHub центр буде функціонувати в структурі кафедри інформатики і створений на базі навчальної ігрової лабораторії GameLab. Працювати у центрі будуть викладачі вищезгаданої кафедри разом з представниками ІТ кластера і представниками Івано-Франківського центру зайнятості. Керувати центром буде працівник кафедри інформатики.

Принципи організації GameHub в університеті

Спочатку на кафедрі інформатики факультету математики і інформатики буде створена навчальна ігрова лабораторія GameLab (наказ ректора про створення навчальної ігрової лабораторії GameLab). Пізніше на базі даної лабораторії буде створений PNU GameHub центр.

Цільова аудиторія

 • викладачі університету
 • студенти
 • ветерани АТО
 • безробітні
 • працівники центрів зайнятості
 • представники ІТ-компаній