GameHub @ КНУБА

erasmus

GameHub Logo

Концепція GameHub

Київський національний університет будівництва і архітектури

Назва регіонального GameHub

KNUCA GameHub

Посилання на офіційний сайт

 http://www.knuba.edu.ua/?page_id=19490

Обґрунтування діяльності в університеті GameHuy

Ігрова галузь в останні десятиліття є однією з найбільш перспективних та таких, що зростає. Як свідчать результати аналізу ринку ігрової індустрії в Україні, в середньому заробітна плата на місяць програміста та розробника ігрових додатків за останні кілька років зросла більш як втричі. Отримані результати свідчать про значний потенціал ігрової галузі в Україні та особливо в м. Києві. Найбільш важливими тенденціями, які наразі спостерігаються такі:

  • широке застосування принципів гейміфікації, тобто використання ігрових методів при вирішенні неігрових завдань (для навчання, підтримки корпоративної культури, оцінки якості виконання робіт, проведення співбесід та оцінювання мотивації тощо);
  • створення навчальних ігор, в яких за допомогою графічних та звукових ефектів, а також сценарію гри, досягається засвоєння теоретичних аспектів та практичних навичок студентів з певних дисциплін. Окремим напрямком є створення навчальних мобільних додатків, які не потребують окремого встановлення та підтримуються на різних мобільних пристроях.

Отже, розвиток ігрової галузі в Україні не є локальним зацікавленням ігрових компаній та незалежних розробників, переваги від зростання індустрії розробки ігор можуть успішно використовувати менеджери різних ланок, маркетологи,  викладачі, тренери тощо.

Підготовка спеціалістів з розробки комп’ютерних ігор повинна здійснюватися на базі університетів, які мають необхідну базу, досвід та вагомість в Україні. Київський національний університет будівництва і архітектури є одним з найпотужніших таких університетів в Київському регіоні. Факультет автоматизації та інформаційних технологій КНУБА та зокрема кафедра інформаційних технологій є одними з провідних підрозділів з підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з таких спеціальностей: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» тощо. Професорсько-викладацький склад факультету та університету в цілому має значний досвід з підготовки спеціалістів такого рівня. Університет має достатній аудиторних фонд та матеріально-технічну базу для створення ігрової лабораторії, забезпечення функціонування GameHub та виконання поставлених завдань в рамках міжнародного проекту.

Цілі та завдання функціонування GameHub в університеті

Ключовими цілями та задачами функціонування GameHub в університеті є:

  1. Створення ефективних навчальних програм та проведення навчання різних цільових груп відповідно до розроблених модулів на базі ігрової лабораторії.
  2. Вивчення європейського досвіду з впровадження необхідних для роботи в ігровій індустрії знань в навчальні плани та програми.

Пріоритетні напрямки діяльності

Пріоритетними напрямками діяльності KNUCA GameHub є:

  1. Проведення навчання таких цільових груп: студентів (на рівні бакалаврату та магістратури), АТО ветеранів, безробітних інженерів з метою підвищення у них компетенцій та навичок, необхідних для працевлаштування на ринку ігрової індустрії.
  2. Співпраця з провідними ІТ-компаніями, міським та обласним фондами зайнятості та іншими організаціями для забезпечення працевлаштування та професійній реалізації учасників цільових груп.
  3. Проведення науково-дослідної роботи в ігровій сфері, розробка ігрових додатків для різних прикладних задач, консультативна діяльність.

Організаційно-управлінські пріоритети GameHub

Пріоритетними напрямками діяльності KNUCA GameHub є:

  1. Організація семінарів, інформаційних днів, круглих столів та ярмарок вакансій з метою інформування громадськості та залучення зацікавлених осіб до участі в проекті GameHub (міжнародних та українських ІТ-компаній, центрів зайнятості тощо).
  2. Створення команди на базі кафедри інформаційних технологій КНУБА та інформаційно-обчислювального центру КНУБА для реалізації проекту та забезпечення його сталого розвитку в майбутньому, враховуючи зв’язки з бізнесом, науковою спільнотою іншими організаціями та науковими установами тощо.

Принципи організації  GameHub в університеті

 Відкритість. Діяльність KNUCA GameHub повинна бути відкритою для зацікавлених осіб: представників ІТ компаній, викладачів, осіб, які зацікавлені в навчанні, спеціалістів в ігровій індустрії тощо.

 Прозорість. Діяльність KNUCA GameHub повинна бути прозорою і зрозумілою для учасників проекту та громадськості, повинна широко висвітлюватися в засобах масової інформації. Також повинні проводитись заплановані інформаційні дні, семінари, круглі столи, ярмарки вакансій та інші заходи, які дозволяють якомога широко презентувати та інформувати про результати роботи KNUCA GameHub та проекту в цілому.

 Доступність. KNUCA GameHub повинно забезпечити доступність ігрової лабораторії KNUCA GameLab для участі в навчанні, проведенні досліджень в ігровій сфері для всіх бажаючих.

Корисність. Діяльність KNUCA GameHub заснована на забезпеченні максимальної користі і віддачі від всіх його складових як на етапі реалізації проекту, так і в майбутньому. Корисність може бути окреслена в академічній (наукові дослідження), педагогічній (навчання, тестування) та технологічній площинах.

Цільова аудиторія

Студенти КНУБА, які навчаються за спеціальностями «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».

АТО ветерани, безробітні інженери (безробітні, які мають певний набір навиків в галузі ІТ, програмування, роботи з графікою, звуком тощо).

Студенти інших вузів, які навчаються на ІТ-спеціальностях.