Навчальні заняття з основ фізичних процесів в комп’ютерних іграх, ОНПУ, 2018 рік.

O_2018_2_3У 1965 році побачив світ підручник «Практикум з фізики» за співавторством Кортнєва А.В., який чверть 20-го століття керував кафедрою фізики Одеського національного политехнического университета. Підручник був покликаний допомогти студентам глибше усвідомити основні фізичні закономірності і придбати елементарні навички експериментування з подальшим виведенням студентів в самостійну роботу.
Минуло більше ніж півстоліття і у квітні-травні 2018 року на кафедрі фізики імені Кортнєва А.В. під керівництвом зав. кафедри Маслова О.В. (Oleg Maslov) пройшли заняття навчального модуля «Основи фізичних процесів в комп’ютерних іграх» для студентів 1-го курсу групи АФ171 кафедри прикладної математики (Прикладная математика ИКС ОНПУ) Інституту комп’ютерних систем (Институт компьютерных систем ОНПУ) у відповідності із планами проекту Erasmus+KA2 “GameHub: университетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні”. Помічником у проведенні занять став студент 3-го курсу Ярослав Шевченко (Ярослав Шевченко).
Цього разу студентам пропонувалося перевірити похибки віртуального світу, створеного в інструментальному програмному середовищі Unity 3D, на основі серії лабораторних робіт з вищезгаданого підручника: перевірка основних законів кінематики і динаміки з використанням машини Атвуда, визначення середньої сили удару двох шарів, визначення земного прискорення за допомогою оборотного маятника, вивчення руху тіла балістичної траєкторії, визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса. Студенти повинні отримати навички експериментувати у будь-якому віртуально-реальному світі.