Презентація ігрового проекту «Traffic Rules for Kids», ХНТУ, 2019

Впровадження результатів виконання проекту «GameHub: університетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні» 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

В ХНТУ на кафедрі Програмних засобів і технологій завдяки участі викладачів у міжнародному проекті «GameHub» створено найсучаснішу лабораторію з розробки комп’ютерних ігор та систем віртуальної реальності «GameLab». Лабораторія активно використовується студентами для виконання курсових і дипломних проектів, науково-дослідних завдань, для проведення експериментів викладачами та науковцями ХНТУ при виконанні науково-дослідних і дисертаційних досліджень в галузі розробки комп’ютерних ігор.

Так 6 вересня 2019 року в лабораторії «GameLab» пройшла презентація ігрового проекту «Traffic Rules for Kids», який створено в навчальних цілях, зокрема для формування основ безпечної поведінки пішоходів під час дорожнього руху.

Розробник проекту – студент групи 6ПРм Артур Шаповалов. Керівник – доцент кафедри Програмних засобів і технологій Олена Ляшенко.

При розробці ігрового проекту використовувалися технології віртуальної та доповненої реальності. Віртуальний світ програмного додатку було створено за допомогою Unity 3D та OSVR HMD HDK 2.