Інформаційний день в Одеському національному політехнічному університеті, 25 квітня 2016

InfoDayOdessa25 квітня на Шостій Міжнародній конференції студентів та молодих науковців “Сучасні інформаційні технології 2016” було проведено інформаційний день Erasmus+KA2-проекту “GameHub: університетсько-підприємницька співпраця в ігровій індустрії в Україні”

Як вже повідомлялося в новинах (http://opu.ua/news/1236), з 25 по 27 квітня в ОНПУ успішно пройшла шоста міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Сучасні інформаційні технології 2016”.

Впродовж багатьох років конференція є майданчиком для:

–  демонстрації результатів молодих науковців;
–  освітніх заходів з ознайомлення студентів із сучасними інформаційними технологіями.

Тому на початку конференції було представлено пленарні доповіді провідних фахівців і викладачів університетів, останні три з яких присвячені проекту Erasmus+KA2 “GameHub: університетсько-підприємницька співпраця в ігровій індустрії в Україні” (номер 561728-EPP-1-2015-1-ESEPPKA2-CBHEJP), а саме результатам навчальної зустрічі, яка відбулася в Університеті Деусто (Іспанія) в період з 11 по 15 квітня 2016 року (http://ics.opu.ua/news/1256)

Відомо, щоб комп`ютерна гра перетворилася у продукт, який користується попитом серед споживачів, в процесі створення гри необхідно залучати фахівців з таких напрямів:

–  сценарна майстерність та режисура анімаційних фільмів;
–  дизайн людино-машиної взаємодії;
–  комп`ютерна графіка та звук;
–  програмування;
–  маркетинг комп`ютерних ігор.

Тому цей процес в багатьох університетах світу вже використовується як інструмент мотивації школярів та студентов, які полюбляють грати у «несерйозні» ігри, до вивчення «серйозних» дисциплін із вказаних напрямів.

InfoDayOdessa2Пленарна доповідь містила презентації з описом:

–  проекту GameHub ( доповідач Блажко О.А., доцент кафедри системного програмного забезпечення);
–  інструментального середовища MakeWorld (https://makeworld.eu) для компетентнісного навчання молодших школярів основам STEM-дисциплін (Science, Technology, Engineering, Math) (доповідач Рувінська В.М., доцент кафедри системного програмного забезпечення);InfoDayOdessa4
–  інструментального середовища WiMi5 (http://wimi5.com) для візуального конструювання Web 2D-ігор з автоматичним створення програмного коду на основі HTML5, CSS3, Javascript, який зберігається на Chrome Web Store з можливістю подальшої  монетизації ігор (доповідач Антонюк В.В., ст. викладач кафедри комп`ютерних інтелектуальних систем і мереж).

InfoDayOdessa1Серед присутніх на конференції було проведено анкетування заInfoDayOdessa3 темою індустрії створення компьютерних ігор. Окремі результати обробки 74 анкет представлено на фотографії у вигляді статистики: знання студентами мов програмування, використання ними графічних середовищ, їх попереднього знайомства з процесом створення ігор та їх оцінки власної перспективи майбутнього працевлаштування в цій галузі.

Команда GameHub-проекту запрошує викладачів та студентів до майбутньої співпраці!