Розвиток та впровадження результатів виконання гранту Євросоюзу Erasmus + “Game Hub” в НТУ “ХПІ”.

KH_2019_2Розвиток та впровадження результатів виконання гранту Євросоюзу Erasmus + “Game Hub” в НТУ “ХПІ”.
Подальший розвиток та впровадження результатів виконання гранту здійснюється в НТУ «ХПІ» за наступними напрямами.
В організаційному плані: в НТУ «ХПІ» створено і плідне працює науково-методичний центр “Game Study” (керівник проф. Касілов О. В.), в основу роботи якого покладено розроблені партнерами гранту методичні матеріали.
В навчальному плані: на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ» започатковано нову конкурсну пропозицію «Сучасне програмування мобільних пристроїв та комп’ютерні ігри», що дозволяє у довгостроковій перспективі здійснювати набір абітурієнтів та їх подальше навчання. Крім того, майже 10% тематики випускних бакалаврських та магістерських робіт присвячено методам розробки інтелектуальних комп’ютерних ігор.
KH_2019_2В науковому плані: здійснюється подальший розвиток співпраці за даним науковим напрямом із закордонними університетами, зокрема Стамбульським технічним університетом. Так дисертаційна робота аспірантки Бреславець Ю.В. (керівник проф. Касілов О. В.), має відповідну тему, що дозволило їй пройти стажування у Туреччині, результатом якого стала публікація статті у фаховому виданні [1].
[1]. А.Serkov. J.Breslavets, V.Breslavets, O.Kasilov. «Cognitive Methods in Technologies of Creating Computer Games» / The Journal of Cognitive Systems (JCS). – 2019. – Volume 04, Number 01. – P. 12-16. ISSN: 2548-0650. http://dergipark.gov.tr/jcs.
*Проект «GameHub: University-Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine» № 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
KH_2019_3