Workshop, DonNTU, September 26, 2018.

Двадцять шостого вересня 2018 року в Донецькому національному технічному університеті відбувся семінар на тему «Досвід ДонНТУ зі створення нової спеціалізації для навчання розробці комп’ютерних ігор у рамках проекту GameHub».

Учасниками семінару стали близько 20 осіб, серед яких – викладачі ДонНТУ, Запорізького національного технічного університету, студенти, які навчаються в аспірантурі та докторантурі ДонНТУ.

Під час семінару виступив Є.О. Башков, менеджер проекту 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “GameHub: Співробітництво між підприємствами та університетом в області ігрової індустрії в Україні”, який розповів про партнерів проекту, мету, завдання, напрями діяльності, результати ДонНТУ, отримані в ході виконання проекту.

Професор наголосив, що одним із найвагоміших результатів проекту стало відкриття спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків» для підготовки магістрів у межах спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Далі виступила Н.С. Костюкова, яка розповіла про зміст і обсяг навчальних дисциплін, пов’язаних з розробкою комп’ютерних ігор, включених до навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів.

Н.О. Маслова ознайомила присутніх на семінарі з тематикою випускних кваліфікаційних робіт, присвячених розробці комп’ютерних ігор, і продемонструвала результати, отримані студентами.

Усі присутні мали змогу задати запитання та висловити свою думку щодо почутого. Семінар викликав значну зацікавленість серед учасників.

Наталя Костюкова, доцент кафедри прикладної математики та інформатики.