Trainings, KNUCA, 14-25 April, 2017 (ukr).

K_2017_9У квітні 2017 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури (на базі лабораторії GameLab Інформаційно-обчислювального центру) відбулася серія локальних тренінгів, організованих для співробітників університету, в рамках проекту Erasmus+KA2 «GameHub». Ціллю тренінгів було познайомити викладачів з теоретичними та практичними аспектами створення комп’ютерних ігор та їх використання в педагогічній діяльності, що відповідає сучасним тенденціям в світовій освітній практиці.
Тренінги викликали значний інтерес серед викладачів архітектурного факультету та факультету автоматизації і інформаційних технологій. Учасники тренінгів також виявили зацікавленість ходом реалізації та просування проекту «GameHub», його перспективами для університету та держави.
Тренінг «Маркетинг комп’ютерних ігор» відбувся 14-15 квітня 2017 р. Тренери – О. Кучанський (каф. кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії), А. Білощицький (каф. інформаційних технологій).
Тренінг «Навчання на основі комп’ютерних ігор» відбувся 18-19 квітня 2017 р. Тренери – Є. Шабала (каф. кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії), О. Терентьєв (каф. інформаційних технологій проектування та прикладної математики).
Тренінг «Креативізація контенту гри та її просування» відбувся 20-21 квітня 2017 р. Тренери – Т. Гончаренко (каф. інформаційних технологій), А. Дубницька (Інформаційно-обчислювальний центр).
Тренінг «Розробка комп’ютерних ігор в Unity3D» відбувся 24-25 квітня 2017 р. Тренери – Д. Безмогоричний та С. Пида (Інформаційно-обчислювальний центр).