Trainings for the Pokrovsky Employment Center, Donetsk National Technical University, February 5, 2018 (Ukr).

5 лютого 2018 року новий семестр в ДонНТУ розпочався не лише для студентів. В рамках виконання проекту 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHUB: Співробітництво між підприємствами та університетом в області ігрової індустрії в Україні» на базі лабораторії, обладнаної за рахунок проекту, з 5 по 10 лютого було проведено тренінги для навчання осіб, що знаходяться на обліку в Покровському районному центрі зайнятості. Тема тренінгів – «Вступ до побудови комп’ютерних ігрових додатків», розраховані тренінги на 62 години аудиторних занять.

Структура тренінгів передбачала вивчення трьох модулів: «Основи створення ігрових додатків» – 16 годин, «Основи створення ігрових додатків на базі GameMaker Studio» – 30 годин, «Особливості тестування ігрових додатків» – 16 годин. В ході тренінгів було прочитано лекції і проведено практичні заняття викладачами кафедр прикладної математики і інформатики та комп’ютерної інженерії проф. Є.О.Башковим, доц.. Н.О.Масловою, Н.С.Костюковою та С.О.Цололо, ст.викл. Є.В.Павловським, ас. П.О.Ануфрієвим.

Від Покровського районного центру зайнятості отримали направлення на тренінги 10 осіб, регулярно відвідували заняття лише шестеро з них. Навчання 4 осіб завершилось успішно: на практичних заняттях було створено прості комп’ютерні ігри, які було презентовано на заключному семінарі. За результатами навчання учасникам тренінгів було вручено сертифікати.

Посилання на офіційний сайт ДонНТУ http://donntu.edu.ua/ms/game-uk/treningi-dlya-pokrovskogo-rajonnogo-centru-zajnyatosti-v-ramkax-proektu-gamehub.html