Training “Marketing, distribution and monetization of video games,” KNTU, 11-12 May, 2017 (ukr).

IMG_042411-12 травня 2017 року в Херсонському національному технічному університеті відбувся тренінг «Маркетинг, розповсюдження тамонетизація комп’ютерних ігор».
Участь у дводенних тренінгах прийняли 12 викладачів та співробітників кафедр «Менеджменту та маркетингу», «Дизайну», «Інформаційних технологій», «Інформатики і комп’ютерних наук» та «Технічної кібернетики» ХНТУ, а також представники центру зайнятості.
В перший день тренінгу, під керівництвом к.е.н., асистента Жосан Г.В. та асистента Швець О.О. учасники ознайомилися з:
– базовими принципами опису цільової аудиторії;
– основними існуючими характеристиками для опису цільової аудиторії.
Також під час практичної частини тренінгу учасники в командах побудували Шаблон ціннісної пропозиції для свого продукту та канву бізнес моделі з детальним описом всіх складових своєї обраної моделі.


В другий день тренінгу учасники прослухали доповідь д.т.н. професора Шерстюка В.Г. «Маркетинг комп’ютерних ігор та цифрових бізнес-рішень», ознайомилися з сучасними методами та інструментами Інтернет-маркетингу, особливостями просування комп’ютерних ігор та цифрових бізнес-рішень на ринку, методами та інструментами монетизації.
Далі к.т.н. доцент Жарікова М.В. провела майстер-клас «Аналіз конкурентів». Учасники прослухали навчальний матеріал про сучасні методи та інструменти аналізу конкурентів із застосуванням можливостей мережі Інтернет та соціальних мереж, а потім виконали завдання щодо аналізу конкурентів для свого інноваційного продукту, що завершилось виконанням SWOT-аналізу.
Команда тренерів дякує всім учасникам тренінгу за активну участь, дружню атмосферу та прискіпливе виконання завдань. Сподіваємось, що отримані під час тренінгу вміння та навички допоможуть учасникам навчати студентів якісно та в дусі сучасних вимог.