Round Table, KNUCA, June 29, 2017 (ukr).

KNUCA_Round_Table_201729 червня 2017 року в рамках засідання Вченої ради факультету автоматизації і інформаційних технологій відбувся круглий стіл по проекту ERASMUS+ «GameHub: співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні». На круглому столі були присутні завідувачі та вчені секретарі всіх кафедр факультету АІТ. Проводив засідання декан ФАІТ Русан І.В. Доповідав куратор проекту від КНУБА, заступник декана ФАІТ Терентьєв О.О.

Під час заходу було проінформовано членів Вченої ради стосовно результатів проведення локальних тренінгів для викладачів університету в квітні цього року, а також про хід закупівлі обладнання та забезпечення функціонування створеної при ІОЦ ігрової лабораторії GameLab. Основними питаннями, що обговорювались в ході круглого столу, було питання розроблення навчальних планів, в які планується впровадити дисципліни, пов’язані з ігровою індустрією, а також питання про хід розробки довідників дисциплін на відповідних модулів, згідно із затвердженою раніше структурою.