Presentation of the GameHub project in the children’s cardiorheumatic sanatorium “Druzhba” (Novaya Kakhovka, Kherson region), ONPU, June 10, 2018 (UKR).

Сучасні IT-компанії вимагають від співробітників навичок командної роботи, в основі якої лежать вміння та бажання обмінюватися інформацією задля досягнення мети проекту. Але як надати такі вміння у ланцюжку Школа-Коледж-Університет-Підприємство ?
В той же час, відомо, що тисячі років для дітей гра є інструментом комунікаційних, фізичних та когнітивних тренувань, і це використовується співробітниками команди Erasmus+KA2-проекту “GameHub: університетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні” Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ).
10 червня 2018 року, наступного дня після презентації в Новокаховському політехнічному коледжі ОНПУ, Марулін С.Ю. (Станіслав Марулін), к.т.н., ст. викладач кафедри системного програмного забезпечення (Кафедра “Системное программное обеспечение”) Інституту комп’ютерних систем (Институт компьютерных систем ОНПУ) та студенти групи АС161 Евгеній Карнута, Максим Копил та Віктор Сапожник провели презентацію проекту GameHub в дитячому кардіоревматологічному санаторії “Дружба” (м. Нова Каховка Херсонської області).
Понад 80 дітей від 6-ти до 17-ти років побачили поєднання віртуального та реального світів на прикладі активно-фізичних комп`ютерних ігор з використанням сенсорів MS Kinect та програми візуального програмування Scratch, а також шоломів віртуальної реальності.
Студенти впродовж декількох годин отримали важливі комунікаційні навички взаємодії зі школярами, пояснюючи їм основи роботи із сучасними пристроями людино-машинної взаємодії, а зворотній зв’язок у вигляді емоцій став поштовхом до продовження самостійних досліджень та ідей проведення тренінгів з основ програмування новітніх приладів.
В будь-якій методиці викладання основ взаємодії школярів з віртуальним світом важливо забезпечувати зворотній зв’язок зі світом реальним, тому члени команди GameHub-ONPU підготували екіпіровку та медалі для майбутніх учасників спортивних ігор.