Meetings with GameHub project participants, ONPU, 2018 (UA).

Декілька слів про три миттєвості одного осіннього дня в Одеському національному політехнічному університеті.
26 вересня для студентів різних спеціальностей відбулись три зустрічі із представниками Erasmus+KA2-проекту “GameHub: університетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні”.

Перша зустріч відбулась для студентів 2-го курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», які навчаються на кафедрі «Інформаційна діяльність та медіа-комунікації» гуманітарного факультету. Представник робочої групи проекту Блажко О.А. разом з Луговою Т.А. (Татьяна Зиновьева), доцентом цієї кафедри, розповіли студентам про особливості проекту та можливості провадження результатів проекту в навчальні дисципліни їх спеціальності.

Друга зустріч відбулась для студентів 2-го курсу спеціальності «Комп`ютерна інженерія», які навчаються на кафедрі «Комп`ютерні інтелектуальні системи та мережі» Інституту комп’ютерних систем. Представник робочої групи проекту Блажко О.А. разом з Копитчуком І.М. (Igor Kopytchuk), доцентом цієї кафедри, розповіли про можливості лабораторії GameLab (аудиторія 910ф), яку оснащено необхідним апаратно-програмним забезпеченням від проекту GameHub: VR-шоломи, сенсори руху MS Kinect та LeapMotion, нейрошоломи. Присутні на доповідях студенти, які у поточному семестрі навчаються за дисципліною «Візуалізація інформації», мають унікальну можливість використати отримані навички створення та використання 3D-моделей в програмному середовищі Unity3D при розробці застосувань у сучасних типах людино-машинної взаємодії.

Третя зустріч відбулась для студентів 4-го курсу спеціальності «Програмне забезпечення», які навчаються на кафедрі «Системне програмне забезпечення» Інституту комп’ютерних систем. Як і раніше студентам було представлено результати роботи проекту. Але особливістю цього заходу стало проведення додаткового консультування за темами курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» під керівництвом професора Рувінської В.М. (Victoria Ruvinskaya, метою якої стало поглиблення знань та навичок в розробці системного програмного забезпечення на прикладі створення ігрового веб-сервера для онлайнових браузерних ігор. Представник робочої групи проекту, доцент Блажко О.А. розповів про електронні ресурси навчальних модулів для підтримки курсової роботи, а саме: проектування комп’ютерних ігор для навчання, розробка казуальних комп’ютерних ігор з використанням ігрових конструкторів.
Маємо надію, що впродовж трьох зустрічей студентам було надано мотиватори, які стануть ефективним зігрівачем в морозні зимові місяці цього року для багатьох проектних команд студентів в лабораторії GameLab їх рідних кафедр.