GameHub Workshop at Kyiv National University of Construction and Architecture, November 9–10, 2016 (ukr).

workshop_kiev_99-10 листопада 2016 на базі Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) в рамках проекту «GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine» 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP пройшли тренінги на теми «User interface for game design», «From Competence to intended Learning Outcomes» та «Assessment of intended Learning Outcomes» В тренінгах приймали участь три виші – Донецький національний технічний університет (ДонНТУ, м. Покровськ),  Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА, м. Київ) та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ, м. Івано-Франківськ).

Під час проведення тренінгу Марія Ярош розповіла про компетенції та їх значення в ефективній організації навчально-виховного процесу у вишах, – саме відповідність європейським критеріям якості освіти є найважливішою тезою у розвитку сучасної української вищої школи. Правильна побудова навчального профілю студента базується на вірному виборі компетенцій – саме це дозволить йому після закінчення вишу  знайти гідну роботу за відповідним напрямком. Закріплення отриманих знань проходило під час практичних завдань, що виконували групи викладачів, які викладають у різних університетах.

Викладачам було запропоновано визначити рівні складності своїх дисциплін, розглянути положення тематики дисциплін відносно інших курсів, що викладаються за конкретним напрямом підготовки, та проаналізувати, як налагодити зворотній зв’язок зі студентом, щоб допомогти йому досягти необхідного рівня компетенцій.

Ольга Дзябенко розповіла про життєвий цикл, основні характеристики гри та загальні принципи дизайну гри. Для закріплення матеріалу всі слухачі були поділені на групи, що складалися з викладачів різних університетів. Кожною групою була розроблена та презентована гра.

Викладачам було запропоновано пограти в гру іншої команди з метою оцінки якості гри, продуманості сюжету та визначення відповідності гри певній віковій категорії.

Після цього в дискусійному режимі обговорювалися переваги та недоліки кожної гри.

Тренінги проходили у цікавій, легкій атмосфері. Представники всіх вишів вільно спілкувалися, ділилися своїми враженнями та думками на рахунок отриманих знань.