GameHub project, ONPU, 2018 (UKR)

Проект Erasmus+KA2 GameHub: университетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні” характеризують два важливих поняття: Hub як центр обміну інформацією/ресурсами та Symbiotic Partnership як взаємовигідне співробітництво.
Прикладом застосування цих понять стосовно навчальних процесів Одеського національного політехнічного університету стала дисципліна «Основи теорії комунікації», яку читав для студентів 4-го курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Інституту комп’ютерних систем (Институт компьютерных систем ОНПУ) Мельник С.П. (Сергей Мельник (Sergej Melnick)), доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій (Kaf Did) гуманітарного факультету.
Для проведення практичних занять було використано лабораторію GameLab з технічним обладнанням, що забезпечило сприятливу творчу атмосферу, в якій студенти втілити в професійному житті програміста складні елементи комунікативного процесу – метафоризацію знаків та символів під час їхнього кодування в повідомленні відносно таких теоретичних аспектів дисципліни як семіотика та структуралізм в комунікації, вербальна форма комунікації та масова комунікація.
Одним із результатів роботи стали короткі відеоролики, котрі за власним бажанням зняли творчі команди студентів на тему проекту GameHub, декілька з яких вже було представлено раніше на нашому youtube-каналі.
Представляємо ще один відеоролік – https://youtu.be/KNmbSSfpEQY, в якому показано реальну історію людини, котра потрапила до проекту та стала повноправним членом GameHub, змінивши своє життя на краще завдяки Erasmus+KA2 GameHub.