Conference “Computer game systems”, ONPU, May 23, 2018.

В 2017 році в Одеському національному політехнічному університеті у перелік тематичних напрямів щорічної міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології» (http://ics-conf.com) увійшов напрям «Комп’ютерні ігрові системи», який мав освітлювати дослідження в гейміфікації соціо-культурних і бізнес-процесів, дизайні комп’ютерних ігор, комп’ютерній графіці і моделюванні фізичних процесів, використанні комп’ютерних ігор в освіті.
В цьому році в розділ «Комп’ютерні ігрові системи» матеріалів конференції було включено 15 тез доповідей студентів під науковим керівництвом викладачів ОНПУ, які працюють в Erasmus+KA2-проекті “GameHub: університетсько-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні”
23 травня 2018 року в лабораторії GameLab (ауд. 910ф) виступили студенти:
Афанасьєв Б.В. з доповіддю на тему «Дослідження технології захоплення руху для анімації 3D-персонажів» (науковий керівник Блажко О.А., доцент кафедри системного програмного забезпечення);
Гончарук Н.Р. з доповіддю на тему «Game marketing» ( науковий керівник Златова І.О.(Irina Zlatova), к.е.н., старший викладач кафедри Маркетингу ОНПУ);
Зачко В.І. з доповіддю на тему «Соціальна мережа як форма та засіб комунікації» (науковий керівник Мельник С.П. (Сергей Мельник (Sergej Melnick)), к. н. соц. ком, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій ОНПУ);
Іванченко Є.В. з доповіддю на тему «Оцінка використання технології віртуальної реальності в комп’ютерних іграх» (науковий керівник Трояновська Ю.Л. (Юлия Трояновская), асистент кафедри інформаційних систем ОНПУ (Информационные Системы Онпу));
Прокофьєва С. В. з доповіддю на тему «Оцінка використання технології захоплення руху Leap Motion в комп’ютерних іграх» (науковий керівник Трояновська Ю.Л.);
Роменська А.Р. з доповіддю на тему «Методика ігрового управління віртуальними 2D-об’єктами за допомогою контролера рухів Microsoft Kinect V.1» (науковий керівник Блажко О.А.);
Шевченко Я.В. з доповіддю на тему «Розробка навчальних програм для проведення серії віртуальних експериментів з фізики» (науковий керівник Блажко О.А.).
Більшість доповідачів відзначало, що в процесі своїх досліджень використовувалося обладнання лабораторії GameLab, встановлене за проектом GameHub.
Серед слухачів конференції також були присутні студенти Новокаховського Політехнічного коледжу ОНПУ (м. Нова Каховка Херсонської області) та колишні студенти цього коледжу, які вже стали студентами інституту комп`ютерних систем (Институт компьютерных систем ОНПУ). Прослухавши доповіді більшість студентів вияви бажання підключитись до роботи в команді GameHub-ONPU під керівництвом Маруліна С.Ю.(Станіслав Марулін), к.т.н., старшого викладача кафедри системного програмного забезпечення ОНПУ, а про перші результати такого підключення докладніше розповімо наступного разу.