3-й і 4-й день семінару для викладачів ОНПУ «Проектування навчальних комп’ютерних ігор як форма активного навчання студентів», 7-8 грудня 2017 р. (UKR)

ONPU_2017_77-8 грудня 2017 року аудиторіях гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету пройшов 3-й і 4-й день семінару для викладачів ОНПУ «Проектування навчальних комп’ютерних ігор як форма активного навчання студентів» в рамках Erasmus + KA2 проекту “GameHub: университетско-підприємницьке співробітництво в ігровій індустрії в Україні “(561728-EPP-1-2015-1- ES-EPPKA2-CBHE-JP).
Як і в попередні дні, в семінарі взяли участь викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності, кафедри філософії та методології науки, кафедри психології і соціальної роботи, кафедри культурології та мистецтвознавства, кафедри інформаційних систем, кафедри історії та етнографії України, а також представник Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.

Тренер Лугова Т.А., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, представила презентації на теми:
1) особливості побудови дизайну рівнів гри;
2) принципи дизайну рівнів в методиці викладання вищої школи;
3) дизайн рівнів і соціальні аспекти гри;
4) особливості проектної документації гри: дизайн-документ, договір-оферта або документ-пропозиція;
5) поняття і види прототипування гри, інструменти прототипування.
ONPU_2017_2
Як і в попередні дні, після презентацій була проведена робота в командах по підготовці частин Game Design Document. В результаті виконаної роботи команди підготували документи, достатні для переходу до технічної частини семінару, про яку буде розказано пізніше.