Інформаційний день для студентів та викладачів НТУ «ХПІ», 19 лютого 2018 року (UKR)

19 лютого 2018 року пройшов Інформаційний день для студентів та викладачів НТУ «ХПІ» в рамках якого було презентовано розробки навчальних модулів, що інтегровано в навчальний процес та проінформовано про хід виконання та поточні результати проекту «GameHub».
Весняний семестр в ХПІ почався! До складу факультету комп’ютерних та інформаційних технологій приєдналися нові кафедри та студенти.
Професор В.С. Бреславець – заступник керівника НМ Центру «Game Study» презентує розроблений навчальний модуль «Технології розробки комп’ютерних ігор», що інтегровано до курсу «Проектування інформаційних систем», спеціалізації «Системи штучного інтелекту».