ДонНТУ: перший випуск магістрів спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків»

1-14-250x200

14-1-250x200
17-20.12.2018, вперше в історії ДонНТУ на кафедрі прикладної математики та інформатики факультету комп’ютерних наук і технологій пройшли захисти випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціалізації «Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків». Спеціалізацію було відкрито в рамках спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» рішенням вченої ради ДонНТУ №3 від 29 вересня 2016 року для реалізації проекту Erasmus+ 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “GameHub: Співробітництво між підприємствами та університетом в області ігрової індустрії в Україні”, учасником якого є Донецький національний технічний університет.
На розгляд державної екзаменаційної комісії було представлено різноманітні випускні роботи, пов’язані з декількома аспектами розробки комп’ютерних ігор. У першу чергу, це програмна реалізація взаємодії з нетиповими засобами спілкування людини з комп’ютером, такими, наприклад, як пристрій для відстеження рухів голови TrackIR або сенсор Kineсt 2 – обладнання, придбаного за кошти проекту “GameHub”.
Ще одним напрямком, представленим у випускних роботах, стала розробка засобів машинного навчання штучного інтелекту для комп’ютерних ігор. Також захищено випускні роботи, пов’язані з дослідженням систем розпізнавання мови з метою підвищення ефективності обміну голосовими і текстовими повідомленнями в ігрових проектах, дослідженням алгоритмів процедурної генерації контенту відеоігрових додатків.
Доповіді студентів викликали зацікавленість присутніх і жваве обговорення отриманих результатів.